top of page
Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Fôr til produksjonsdyr

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Fôr til laksefisk

Mjølbillelarvar og andre insekt er testa som fôr til laksefisk i ei rekke prosjekt, og er eit berekraftig, norsk-produsert kjelde til protein og mikronæringstoff med positiv effekt på fiskehelse.

 

Invertapro jobbar med å skreddarsy insektfôr og proses-sering for at det skal fungere optimalt som fôr i praksis, gjennom prosjektet 'Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr'. Me samarbeider med Skretting, Aker Biomarine, Tine og Norinsect.

Fôr til fjørfe

Mjølbillelarvar er eit berekraftig, alternativ, norsk-produsert protein. Insekt naturleg er ein sentral del av dietten til høns, og fôrprotein av høg kvalitet.

 

Forsking tyder på at insekt kan betre tarmhelsa til kylling, og det pågår fleire forskingsprosjekt for å finne den beste måten å inkludere det i fôret.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Kjem snart: Urfôr høns

Eit naturleg fôrmiddel for høns

Urfôr høns er eit lokalt, sunt, og bærekraftig fôrmiddel til høns og andre fjørfe.

Om hønsa fekk velge sjøv

Insekt har vore ein naturleg del av dietten til høns i millionar av år. Å grave etter larver i jorda er noe av det mest naturlege høns kan gjere.

Det er difor eit godt val å supplementere fôret med heile insekt – både for dei sunne næringsstoffa, men også for å stimulere til naturlig oppførsel.

bottom of page