top of page
Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose, bløme, plantenæring, organisk gjødsel, økologisk, frass

Organisk gjødsel og jordbetrar, godkjent til økologisk dyrking

Bløme er larvelort og restar frå skalet som larvane har vekse ut av. Det er ein unik organisk jordbetrar og gjødsel som er naturleg tørr og luktfri.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose, bløme, plantenæring, organisk gjødsel, økologisk, frass

Bløme til landbruk

Invertapro har testa Bløme gjennom fleire FoU-prosjekt, og samarbeider med lokale bønder.

Bløme fungerer godt som jordbetrar som tilfører karbon til jorda, og bidreg til å halde godt mikroliv i jorda. Det inneheld også langtidsverkande nitrogen, som er organisk bunde.

Gjødsla har NPK 3-2-3.

Bløme er naturleg tørt pulver, men kan også leverast som pellets eller granulat.

Ta kontakt på bloeme@invertapro.com for meir informasjon.

bottom of page