top of page
Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Fôr til kjæledyr

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Insekt har svært god ernæringsprofil for hund, og våre testar har også vist ein klar smaskpreferanse samanlikna med andre snacks.

Insektbasert fôr kan også vere hypoallergent, og slik hjelpe hundar med matallergi.

Invertapro jobbar med å utvikle ulike insektprodukt for hund, som både skal vere gode alternativ på smak og kvalitet, og ha ein betre profil på klima og miljø.

Kjem snart: Urfôr småfugl

Naturlig mat for småfugl

Våre tørka larvar inneheld 50 % protein, og er eit ypperlig fôrtilskudd til småfugl. Dette er attraktiv, naturleg fuglefôr som kan tiltrekke nye, spennande fuglar til hagen.

Spesielt om vinteren, når det er vanskeleg for fuglane å få tak i insekt, er Urfôr småfugl et godt alternativ å strø på fuglebrettet.

Om Urfôr

Me ville lage eit sunt, lokalprodusert fufglefôr som var i tråd met naturen. Resultatet blei Urfôr småfugl - 100 % tørka mjølorm.

bottom of page