top of page
Halvor_Heggem.jpg

Foto: Halvor Heggem

Me oppskalerer.
D
elta i emisjonen!

Invester gjennom Folkeinvest

Etter 7 år med innovasjon, gjennom 14 forskningsprosjekt og 15 000 operasjonstimar, er

me klare for å skalere opp og levere sirkulære insektsprodukt til mat- og fôrmarkedet.

 

Me tar med oss våre sterke industrielle partnarar,

og opnar opp for folk flest!

  

Slik følger du emisjonen:

  1. Trykk 'følg emisjon' i boksen til høgre.

  2. Skriv inn epostadressa di.

  3. Følg med på oppdateringar; du kan investere frå 1.000 NOK når emisjonen opnar.

  4. Del gjerne med andre!

fi_logo_colorgrey_edited.png

Me byggjer kommersiell fabrikk

Invertapro er spesialistar på å utnytte lokalt matsvinn og restråstoff til insektproduksjon.

Me har utvikla Norges første pilotfabrikk, basert på ei lang rekke forsking- og utviklingsprosjekt. Sidan 2016 har me opparbeida nødvendig kompetanse om biologi, automatisering og sluttprodukt.


Invertapro har ferdigstilt planar, lokalisering og teknologi for kommersiell insektfabrikk. I dag jobbar me med detaljar for bygg og samlokalisering med partnarar, og er på terskelen for å opne eit nytt kapittel for insekt-produksjon i Noreg.

Me ser etter investorar som vil satsa på sirkulær økonomi. Følg emisjonen på Folkeinvest for å få tilgang på detaljert informasjon om våre planar.

Potensialet i industriell symbiose

Våre larvar er generalistar som raskt kan bryte ned og omdanna ei lang rekke råstoff til verdifulle næringsstoff, men dei er òg spesialistar som kan nytte ressursar andre dyr ikkje kan ete.

 

Ei samansett symbiose med fleire aktørar i bioøkonomien kan gi meir stabilitet og endå betre utnytting av råstoffa. Invertapro jobbar for å etablere symbiose med mellom anna biogass, algeproduksjon og vertical farming, for å få mest mogleg ut av lokale restråstoff.

 

​For å lukkast med insektproduksjon og sirkulærøkonomi, må ein ha full klaff med biologi, teknologi og økonomi. Problemstillingane ein må løyse i er samansette. Invertapro er den eldste insektprodusenten i Noreg, og har bana veg med ei lang rekke FoU-prosjekt for å byggje opp ein produksjonsmodell frå grunnen av. Me har eit tverrfagleg team med ein stor mengde know-how og kompetanse, rigga for etablere og vidareutvikle effektive løysingar i sirkulærøkonomi.

17.png

Kontakt oss

arrow&v

Thank you

bottom of page