top of page
Image by Scotty Turner

Grøn framtid, med insekt

Larvar er skapt for å

ete matsvinn, danne proteinar og gjødsle jorda. Med insekt kan me både produsere meir mat og ta betre vare på naturen.

bottom of page