top of page

Vi henter kapital til å oppskalere. Bli med på reisen!

Invertapro er et insektselskap med base på Voss, som spesialiserer seg på å utnytte matsvinn og restråstoff til å danne nye, verdifulle proteiner som kan brukes til fôr eller mat. Vår produksjon er i særklasse for bærekraft – en livsløpsanalyse viste at våre larver har 90 % reduserte klimagassutslipp sammenlignet med rådende fôrmiddel til fiskeoppdrett.

 

Etter 7 år med utvikling har Invertapro etablert flere produkt på markedet. Nå har vi partnere, teknologi og bygningsplaner klare til å oppskalere til industriell volum. Det krever kapital, og derfor åpner vi for folkefinansiering gjennom Folkeinvest.

Kampanjen vår har nå åpnet, og du kan investere frem til 6. desember. Det er begrenset med aksjer, så invester i god tid før avslutning om du vil sikre deg aksjer. 

Halvor_Heggem.jpg
bottom of page