top of page
Image by De an Sun

Fôr til produksjonsdyr

1299531421_f5fe6dbaae_o.jpg

Fôr til laksefisk

Mjølbillelarvar og andre insekt er testa som fôr til laksefisk i ei rekke prosjekt, og er eit berekraftig, norsk-produsert kjelde til protein og mikronæringstoff med positiv effekt på fiskehelse.

 

Invertapro jobbar med å skreddarsy insektfôr og proses-sering for at det skal fungere optimalt som fôr i praksis, gjennom prosjektet 'Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr'. Me samarbeider med Skretting, Aker Biomarine, Tine og Norinsect.

Fôr til fjørfe

Mjølbillelarvar er eit berekraftig, alternativ, norsk-produsert protein. Insekt naturleg er ein sentral del av dietten til høns, og fôrprotein av høg kvalitet.

 

Forsking tyder på at insekt kan betre tarmhelsa til kylling, og det pågår fleire forskingsprosjekt for å finne den beste måten å inkludere det i fôret.

wolfgang-hasselmann-uMfSHeycnYQ-unsplash.jpg

Kommer snart: Urfôr høns

Et naturlig førmiddel for høns

Urfôr høns er et lokalt, sunt, og bærekraftig fôrmiddel til høns og andre fjørfe.

Hvis hønsene fikk velge selv

Insekt har vært en naturlig del av dietten til høns i millioner av år. Å grave etter larver i jorden er noe av det naturligste en høne kan finne på.

Det er derfor et godt valg å supplementere fôret med hele insekt, både for de sunne næringsstoffene, men også for å stimulere til naturlig oppførsel hos hønsene.

bottom of page