top of page
Image by De an Sun

Fôr til produksjonsdyr

1299531421_f5fe6dbaae_o.jpg

Fôr til laksefisk

Mjølbillelarvar og andre insekt er testa som fôr til laksefisk i ei rekke prosjekt, og er eit berekraftig, norskprodusert kjelde til protein og mikronæringstoff med positiv effekt på fiskehelse.

 

Invertapro jobbar med å skreddarsy insektfôr og prosessering for at det skal fungere optimalt som fôr i praksis, gjennom prosjektet 'Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr'. Me samarbeider med Skretting, Aker Biomarine, Tine og Norinsect.

Fôr til fjørfe

Mjølbillelarvar er eit berekraftig, norskprodusert alternativ importert protein. Insekt naturleg er ein sentral del av dietten til høns, og fôrprotein av høg kvalitet.  Forsking tyder på at insekt kan betre tarmhelsa til kylling, og det pågår fleire forskingsprosjekt for å finne den beste måten å inkludere det i fôret.

wolfgang-hasselmann-uMfSHeycnYQ-unsplash.jpg
bottom of page