top of page
Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-05844 copy.jpg

Prøv naturens eige supergjødsel

Bløme er larvelort og restar frå skalet som larvane har vekse ut av. Det er eit unikt organisk universalgjødsel som er naturleg tørt og luktfritt.

INVERTAPRO_PRODUCT-1.jpg

BLØME styrkar plante og jord

Insekt spelar ei viktig rolle i økosystemet for å gjere næringstoff tilgjengeleg for planter. BLØME er ekstret frå insekt som fremjer vest, styrkar planta og betrar mikrolivet i jorda.

Vil du få tak i BLØME?

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-06016 copy (1).

Larvane våre får organisk avfall som dei gjer om til verdifulle proteinar og eit godt naturleg gjødsel. Det er ei bærekraftig, fornybar kjelde til dei stoffa plantene treng for å vekse. I tillegg fører den nytt mikroliv til jorda, i staden for å utarme den. Det er sirkulær økonomi i praksis!

Bra for jorda di – bra for jorda vår

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-06029 copy.jpg

Naturleg tørt og luktfritt

Gjødselet er naturleg tørt og kan oppbevarast. Det er luktfritt, og kan enkelt brukast både inne og ute – i urter, prydplanter eller kjøkkenhage.

larveriet_digital14.JPG

Larvane skiftar skal fleire gonger gjennom livet, og tilfører kitin til vårt gjødsel. Kitin har dokumentert effekt på å stimulere immunforsvaret til planter, fremje vekst og hindre enkelte plantesjukdommar og insektsplager.

Inneheld kitin – ein naturleg biostimulant

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-05928.jpg

Godkjend for økologisk dyrking

BLØME er godkjend for økologisk dyrking, og godt eigna for kjøkenhage med vekselbruk. NKP-verdi er 3-2-2.

Frigjer næring over tid

Mykje av næringa i BLØME er organisk bunde. Det vil seie at næringa i første omgang berre er tilgjengeleg for mikrolivet i jorda, som over tid bryt den ned så den vert tilgjengeleg for plantene. Slik får plantene javnare tilgang på næring gjennom vekstsesongen, samtidig som jorda vert betre.

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-05840 copy.jpg
årets_hagemesse_logo.PNG

Årets hageprodukt 2019

BLØME vart kåra til årets hageprodukt i 2019 på Den Store Hagemessen.

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn- copy.jpg

Slik brukar du BLØME

Til urter og potteplanter:

Tilråda bruk: Kring ein gong i månaden

Lag eit par hol i jorda og legg ei teskei BLØME i kvart hol. Dekk til med jord.

eller

Løys opp to matskeier BLØME i éin liter vatn. Klumpar som ikkje løyser seg kan ein spreie ut til slutt.

eller

Ved utplanting kan ein blande to matskeier med éin liter jord.

Til kjøkenhage:

Når me haustar frå hagen, tek me næring vekk frå jorda. BLØME gir næring tilbake til mikrolivet i jorda, som over tid gjer det tilgjengeleg for plantene. Slik styrkar det både jord og plante, og er nyttig i ein kvar kjøkenhage.

BLØME er særleg nyttig dersom du har:

Næringsfattig jord

Næringskrevjande planter

Avgrensa tilgang på kompost og planterestar

Plantehelseproblem frå sopp eller insekt

Bland BLØME inn i jorda ved utplanting. Tilpass mengd etter jordforhold og næringsbehovet til planta. Planter kan både få for lite og for mykje gjødsel. For å betre jordforholda på lengre sikt, er det beste å kombinere tilpassa bruk av BLØME med vekstskifte. Enkelte særlig næringskrevjande grønsakspanter kan ha godt av å tilsette ekstra nitrogen.

Potteplanter_med_Bløme_eksempel.jpg

BLØME kan kjøpast her:

På Nett:

felleskjøpet.no

gartnergrossisten.no

hageglede.no

gartnerbutikken.no

spirelykke.no

Kontakt

bloeme_plantenaering@invertapro.com

for meir info eller bestilling av større kvantum

bottom of page